Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO & NGHỆ THUẬT QUẬN 3 MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2021

SỰ KIỆN DƯỚI 3 VẬN ĐỘNG VIÊN

Nhi đồng 2 - Hạng FA Latin (S, C, R, P, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
023 Lê Phương Nga Grace Dance Academy
065 Vũ An An Ngôi Sao Đồng Nai

Thiếu nhi 1 - Hạng E1 Latin (C)

SBD Vận động viên Đơn vị
068 (M) Lê Công Hữu - (F) Đào Anh Thư Ngôi Sao Đồng Nai
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy

Thiếu nhi 1 - Hạng FA Standard (W, T, VW, F, Q)

SBD Vận động viên Đơn vị
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai
063 Đào Anh Thư Ngôi Sao Đồng Nai

Thiếu nhi 2 - Hạng A Latin (S, C, R, P, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
013 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nhân Hà Dancesport
060 (M) Lê Công Hữu - (F) Lê Nguyễn Gia Hân Ngôi Sao Đồng Nai

Thiếu nhi 2 - Hạng B Latin (S, C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
013 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nhân Hà Dancesport
060 (M) Lê Công Hữu - (F) Lê Nguyễn Gia Hân Ngôi Sao Đồng Nai

Thiếu nhi 2 - Hạng C Latin (C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
013 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nhân Hà Dancesport
060 (M) Lê Công Hữu - (F) Lê Nguyễn Gia Hân Ngôi Sao Đồng Nai

Thiếu nhi 2 - Hạng D2 Latin (C, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
066 (M) Phan Khang - (F) Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy

Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Standard (W)

SBD Vận động viên Đơn vị
066 (M) Phan Khang - (F) Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai

Thiếu nhi 2 - Hạng FB Standard (W, T, F, Q)

SBD Vận động viên Đơn vị
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai

Thiếu niên 1 - Hạng F3 Latin (J)

SBD Vận động viên Đơn vị
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport
038 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Clb Star Dance

Trung niên 1 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Boston)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyển thị Phong CLB NGỌC TRÍ TTVH Q12
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club

Trung niên 3 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Rumba)

SBD Vận động viên Đơn vị
009 (M) Trần Văn Hải - (F) Phan Thị Hoa Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân

Trung niên 3 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Tango)

SBD Vận động viên Đơn vị
009 (M) Trần Văn Hải - (F) Phan Thị Hoa Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân

Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Rumba)

SBD Vận động viên Đơn vị
049 (M) Lê Vĩnh Thanh - (F) Nguyễn Ngọc Châu Clb Star Dance
141 (M) Nguyễn Tấn Năng - (F) Vũ Thị Nhường Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình

Cao niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Tango)

SBD Vận động viên Đơn vị
049 (M) Lê Vĩnh Thanh - (F) Nguyễn Ngọc Châu Clb Star Dance
141 (M) Nguyễn Tấn Năng - (F) Vũ Thị Nhường Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình

Vô địch - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Boston)

SBD Vận động viên Đơn vị
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân

Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng C Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Rumba, Bepop, Tango)

SBD Vận động viên Đơn vị
019 (M) Nguyễn Hoàng Lốc - (F) Lê Thị Đào KVTT Mai Hoa Sơn Tiên
055 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Lê Thị Trinh Clb Phan Quân

Family Dance - Hạng D1 Latin (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
124 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Trương Thị Bích Hà Nhân Hà Dancesport
158 (M) Phạm Minh Thu - (F) Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy

Nhân Hà Dancesport - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
070 Nguyễn Thị Thiên Hòa Nhân Hà Dancesport
071 Nguyễn Xuân Ngọc Anh Nhân Hà Dancesport

Nhân Hà Dancesport - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
070 Nguyễn Thị Thiên Hòa Nhân Hà Dancesport
071 Nguyễn Xuân Ngọc Anh Nhân Hà Dancesport

Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
077 Bùi Huỳnh Thiên Kim Nhân Hà Dancesport
085 Trương Du My Nhân Hà Dancesport

Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
084 Lưu Thy An Nhân Hà Dancesport
087 Phạm Hoài LiLy Nhân Hà Dancesport

Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 7 (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
094 Nguyễn Quỳnh Trâm Nhân Hà Dancesport
095 Vòng Lý Quân Đình Nhân Hà Dancesport

Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 4 (C)

SBD Vận động viên Đơn vị
091 Nguyễn Võ Mộng Cầm Nhân Hà Dancesport
094 Nguyễn Quỳnh Trâm Nhân Hà Dancesport

Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
084 Lưu Thy An Nhân Hà Dancesport
091 Nguyễn Võ Mộng Cầm Nhân Hà Dancesport

Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 5 (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
094 Nguyễn Quỳnh Trâm Nhân Hà Dancesport
095 Vòng Lý Quân Đình Nhân Hà Dancesport

Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng D2 Latin - Nhóm 1 (C, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
066 (M) Phan Khang - (F) Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy

Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng D2 Latin - Nhóm 2 (C, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
061 (M) Phan Khang - (F) Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy

Thiếu nhi 1 - Hạng A Standard (W, T, VW, F, Q)

SBD Vận động viên Đơn vị
060 (M) Lê Công Hữu - (F) Lê Nguyễn Gia Hân Ngôi Sao Đồng Nai

Thiếu niên 1 - Hạng E1 Standard (W)

SBD Vận động viên Đơn vị
066 (M) Phan Khang - (F) Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai

Linedance - Disco 2 (Chachacha, Rumba, Bepop, Boston, Disco)

SBD Vận động viên Đơn vị
143 Vũ điệu DISCO - Nhóm 3 CLB VUI KHỎE TRẺ ĐẸP - QUẬN BÌNH TÂN
144 Vũ điệu DISCO - Nhóm 4 CLB VUI KHỎE TRẺ ĐẸP - QUẬN BÌNH TÂN

Showdance Nghệ Thuật (Rumba, Tango, Walze)

SBD Vận động viên Đơn vị
160 Showdance Tango CLB DƯỠNG SINH THIỆN TÂM QUẬN 4
161 Showdance Rumba CLB DƯỠNG SINH THIỆN TÂM QUẬN 4