Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO & NGHỆ THUẬT QUẬN 3 MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2021

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

Sự kiện 1: Bé Yêu Kindergarten Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 9:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
114 Nguyễn Nhật Hà My Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1
115 Nguyễn Khánh Ngân Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1
116 Huỳnh Ngọc Như Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1

Sự kiện 2: Bé Yêu Kindergarten Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:00:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
120 Phạm Như Ngọc Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1
121 Nguyễn Ngọc Ý Như Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1
122 Nguyễn Yến An Như Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1

Sự kiện 3: Bé Yêu Kindergarten Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:00:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
117 Bùi Ngọc Sơn Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1
118 Huỳnh Thảo Hiền Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1
119 Ngô Huỳnh Minh Anh Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1

Sự kiện 4: Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:00:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
153 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1
098 Hồ Phan Nhã Trân Nhân Hà Dancesport #1
096 Đào Nguyên Thanh An Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 5: Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:00:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 Thái Nguyễn Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1
026 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
029 Trần Đỗ Tân Khoa Grace Dance Academy #1

Sự kiện 6: Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:00:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
010 Hồ Phước Duy Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1
052 Hồ Phước Hưng Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1
007 Nguyễn võ xuân vy Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1

Sự kiện 7: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:00:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
085 Trương Du My Nhân Hà Dancesport #1
087 Phạm Hoài LiLy Nhân Hà Dancesport #1
083 Nguyễn Đình Khánh Thy Nhân Hà Dancesport #1
142 Nguyễn Ngọc Thảo Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 8: Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
072 Lê Nguyễn Hải Bằng Nhân Hà Dancesport #1
054 Nguyễn Vũ Bảo Vy Clb Hoàng Trang Dancesport #1
151 Nguyễn Đào Bảo Anh KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 9: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
085 Trương Du My Nhân Hà Dancesport #1
083 Nguyễn Đình Khánh Thy Nhân Hà Dancesport #1
077 Bùi Huỳnh Thiên Kim Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 10: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
142 Nguyễn Ngọc Thảo Nhân Hà Dancesport #1
087 Phạm Hoài LiLy Nhân Hà Dancesport #1
103 Bùi Vũ Hương Giang Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 11: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
091 Nguyễn Võ Mộng Cầm Nhân Hà Dancesport #1
094 Nguyễn Quỳnh Trâm Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 12: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
101 Nguyễn Khánh Vân Nhân Hà Dancesport #1
028 Nguyễn Ngọc Linh Đan Grace Dance Academy #1
150 Nguyễn Minh Khuê KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 13: Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
080 Trần Ngọc Quỳnh Thư Nhân Hà Dancesport #1
096 Đào Nguyên Thanh An Nhân Hà Dancesport #1
098 Hồ Phan Nhã Trân Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 14: UP Dance - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:06:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
001 Bùi Ngọc Băng Nhi UP Dance #1
002 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân UP Dance #1
006 Trương Nghệ Na UP Dance #1
003 Nguyễn Thị Ngọc Bích UP Dance #1

Sự kiện 15: Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:06:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
022 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
023 Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1
027 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1
028 Nguyễn Ngọc Linh Đan Grace Dance Academy #1
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 16: Nhân Hà Dancesport - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:06:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
071 Nguyễn Xuân Ngọc Anh Nhân Hà Dancesport #1
070 Nguyễn Thị Thiên Hòa Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 17: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:06:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
101 Nguyễn Khánh Vân Nhân Hà Dancesport #1
054 Nguyễn Vũ Bảo Vy Clb Hoàng Trang Dancesport #1
102 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 18: Thiếu nhi 2 - Hạng C Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:06:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
060 (M) Lê Công Hữu - (F) Lê Nguyễn Gia Hân Ngôi Sao Đồng Nai #1
013 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 19: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
084 Lưu Thy An Nhân Hà Dancesport #1
091 Nguyễn Võ Mộng Cầm Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 20: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
094 Nguyễn Quỳnh Trâm Nhân Hà Dancesport #1
095 Vòng Lý Quân Đình Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 21: Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
029 Trần Đỗ Tân Khoa Grace Dance Academy #1
007 Nguyễn võ xuân vy Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1
047 Vũ Quỳnh Anh CLB NGỌC TRÍ TTVH Q12 #1

Sự kiện 22: Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

7 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân UP Dance #1
001 Bùi Ngọc Băng Nhi UP Dance #1
003 Nguyễn Thị Ngọc Bích UP Dance #1
030 Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1
040 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1
046 Vũ như Quỳnh CLB NGỌC TRÍ TTVH Q12 #1
054 Nguyễn Vũ Bảo Vy Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 23: Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:18:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
023 Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1
011 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
028 Nguyễn Ngọc Linh Đan Grace Dance Academy #1

Sự kiện 24: Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:18:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
014 Lê Trọng Nhân Nhân Hà Dancesport #1
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1
024 Hoàng Trúc Phương Grace Dance Academy #1
012 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 25: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:24:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
074 Nguyễn Hà Song Anh Nhân Hà Dancesport #1
102 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Nhân Hà Dancesport #1
054 Nguyễn Vũ Bảo Vy Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 26: Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:24:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
014 Lê Trọng Nhân Nhân Hà Dancesport #1
015 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
051 Phạm Hà Trang Clb TT dance #1
012 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 27: Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Chung kết

7 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:33:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
001 Bùi Ngọc Băng Nhi UP Dance #1
002 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân UP Dance #1
029 Trần Đỗ Tân Khoa Grace Dance Academy #1
030 Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1
040 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1
054 Nguyễn Vũ Bảo Vy Clb Hoàng Trang Dancesport #1
046 Vũ như Quỳnh CLB NGỌC TRÍ TTVH Q12 #1

Sự kiện 28: Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:33:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
149 Trần Bảo Tiên KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1
072 Lê Nguyễn Hải Bằng Nhân Hà Dancesport #1
151 Nguyễn Đào Bảo Anh KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 29: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:33:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
028 Nguyễn Ngọc Linh Đan Grace Dance Academy #1
078 Đinh Trần Tuyết Anh Nhân Hà Dancesport #1
150 Nguyễn Minh Khuê KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 30: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:33:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
084 Lưu Thy An Nhân Hà Dancesport #1
095 Vòng Lý Quân Đình Nhân Hà Dancesport #1
103 Bùi Vũ Hương Giang Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 31: Thiếu niên 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:36:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
025 Trần Ngọc Bào Trân Grace Dance Academy #1
038 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Clb Star Dance #1
010 Hồ Phước Duy Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1

Sự kiện 32: Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:36:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
024 Hoàng Trúc Phương Grace Dance Academy #1
020 Đỗ Như Chi Giao Grace Dance Academy #1
006 Trương Nghệ Na UP Dance #1

Sự kiện 33: Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:36:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
039 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa Clb Star Dance #1

Sự kiện 34: Clb Star Dance - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
038 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Clb Star Dance #1
039 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa Clb Star Dance #1
040 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1

Sự kiện 35: Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
072 Lê Nguyễn Hải Bằng Nhân Hà Dancesport #1
074 Nguyễn Hà Song Anh Nhân Hà Dancesport #1
149 Trần Bảo Tiên KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 36: Nhân Hà Dancesport - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
070 Nguyễn Thị Thiên Hòa Nhân Hà Dancesport #1
071 Nguyễn Xuân Ngọc Anh Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 37: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
102 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Nhân Hà Dancesport #1
075 Huỳnh Bảo Châu Nhân Hà Dancesport #1
077 Bùi Huỳnh Thiên Kim Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 38: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 7 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
094 Nguyễn Quỳnh Trâm Nhân Hà Dancesport #1
095 Vòng Lý Quân Đình Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 39: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
021 Nguyễn Ngọc Cát Tường Grace Dance Academy #1
012 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 40: Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 9 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
026 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
152 Thái Nguyễn Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1
076 Đào Ngọc Tiền Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 41: Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:45:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
082 Huỳnh Ngọc Trâm Anh Nhân Hà Dancesport #1
021 Nguyễn Ngọc Cát Tường Grace Dance Academy #1

Sự kiện 42: Thiếu nhi 2 - Hạng B Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:45:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
060 (M) Lê Công Hữu - (F) Lê Nguyễn Gia Hân Ngôi Sao Đồng Nai #1
013 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 43: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng D2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:57:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
066 (M) Phan Khang - (F) Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai #1
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1

Sự kiện 44: Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:57:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
014 Lê Trọng Nhân Nhân Hà Dancesport #1
012 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1
024 Hoàng Trúc Phương Grace Dance Academy #1
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 45: Nhân Hà Dancesport - Ladies Trung Niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
113 (M) Nguyễn Thị Quỳnh Trang - (F) Trần Thị Loan Nhân Hà Dancesport #1
110 (M) Nguyễn Thị Hồng Phượng - (F) Phạm Thị Nga Nhân Hà Dancesport #1
109 (M) Lê Thị Bích - (F) Phạm Thị Lệ Thúy Nhân Hà Dancesport #1
112 (M) Lê Thị Tuyết Trinh - (F) Lê Thị Thanh Hảo Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 46: Thiếu nhi 2 - Hạng D2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:06:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
066 (M) Phan Khang - (F) Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai #1
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1

Sự kiện 47: Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:06:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
023 Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1
011 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
028 Nguyễn Ngọc Linh Đan Grace Dance Academy #1
026 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1

Sự kiện 48: Nhân Hà Dancesport - Ladies Trung Niên - Hạng D1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:12:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
107 (M) Nguyễn Thị Quỳnh Trang - (F) Cao Thị Như Trang Nhân Hà Dancesport #1
109 (M) Lê Thị Bích - (F) Phạm Thị Lệ Thúy Nhân Hà Dancesport #1
108 (M) Nguyễn Thị Hồng Phượng - (F) Trần Thị Loan Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 49: Thiếu nhi 1 - Hạng D2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:18:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
059 (M) Trần Linh Đan - (F) Trần Minh Đăng Ngôi Sao Đồng Nai #1
061 (M) Phan Khang - (F) Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1

Sự kiện 50: Nhân Hà Dancesport - Ladies Trung Niên - Hạng D1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:24:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
107 (M) Nguyễn Thị Quỳnh Trang - (F) Cao Thị Như Trang Nhân Hà Dancesport #1
111 (M) Lê Thị Bích - (F) Lê Thị Thanh Hảo Nhân Hà Dancesport #1
110 (M) Nguyễn Thị Hồng Phượng - (F) Phạm Thị Nga Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 51: Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:30:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
030 Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1
053 Lương Mẫn Nghi Clb Hoàng Trang Dancesport #1
047 Vũ Quỳnh Anh CLB NGỌC TRÍ TTVH Q12 #1

Sự kiện 52: Thiếu nhi 2 - Hang F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:30:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
024 Hoàng Trúc Phương Grace Dance Academy #1
020 Đỗ Như Chi Giao Grace Dance Academy #1
006 Trương Nghệ Na UP Dance #1

Sự kiện 53: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:30:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
075 Huỳnh Bảo Châu Nhân Hà Dancesport #1
072 Lê Nguyễn Hải Bằng Nhân Hà Dancesport #1
102 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 54: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:30:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
014 Lê Trọng Nhân Nhân Hà Dancesport #1
078 Đinh Trần Tuyết Anh Nhân Hà Dancesport #1
150 Nguyễn Minh Khuê KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 55: Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:33:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
021 Nguyễn Ngọc Cát Tường Grace Dance Academy #1
020 Đỗ Như Chi Giao Grace Dance Academy #1
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1
063 Đào Anh Thư Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 56: Nhi đồng 2 - Hạng FA Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:33:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
065 Vũ An An Ngôi Sao Đồng Nai #1
023 Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1

Sự kiện 57: Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:48:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
015 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1
051 Phạm Hà Trang Clb TT dance #1
012 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 58: Nhân Hà Dancesport - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:48:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
082 Huỳnh Ngọc Trâm Anh Nhân Hà Dancesport #1
071 Nguyễn Xuân Ngọc Anh Nhân Hà Dancesport #1
070 Nguyễn Thị Thiên Hòa Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 59: Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:00:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 Thái Nguyễn Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1
053 Lương Mẫn Nghi Clb Hoàng Trang Dancesport #1
151 Nguyễn Đào Bảo Anh KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 60: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:00:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
079 Trần Ngọc Huỳnh My Nhân Hà Dancesport #1
030 Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1
150 Nguyễn Minh Khuê KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 61: Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
028 Nguyễn Ngọc Linh Đan Grace Dance Academy #1
027 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1
002 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân UP Dance #1
001 Bùi Ngọc Băng Nhi UP Dance #1
023 Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1

Sự kiện 62: Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
014 Lê Trọng Nhân Nhân Hà Dancesport #1
012 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1
006 Trương Nghệ Na UP Dance #1

Sự kiện 63: Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 Thái Nguyễn Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1
080 Trần Ngọc Quỳnh Thư Nhân Hà Dancesport #1
076 Đào Ngọc Tiền Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 64: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
083 Nguyễn Đình Khánh Thy Nhân Hà Dancesport #1
142 Nguyễn Ngọc Thảo Nhân Hà Dancesport #1
103 Bùi Vũ Hương Giang Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 65: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng D2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:09:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1
061 (M) Phan Khang - (F) Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 66: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
077 Bùi Huỳnh Thiên Kim Nhân Hà Dancesport #1
085 Trương Du My Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 67: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
084 Lưu Thy An Nhân Hà Dancesport #1
087 Phạm Hoài LiLy Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 68: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
074 Nguyễn Hà Song Anh Nhân Hà Dancesport #1
149 Trần Bảo Tiên KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1
054 Nguyễn Vũ Bảo Vy Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 69: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
149 Trần Bảo Tiên KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1
054 Nguyễn Vũ Bảo Vy Clb Hoàng Trang Dancesport #1
072 Lê Nguyễn Hải Bằng Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 70: Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
025 Trần Ngọc Bào Trân Grace Dance Academy #1
070 Nguyễn Thị Thiên Hòa Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 71: Đồng diễn Thiếu Nhi - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:06:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
067 Đồng Diễn - Chachacha Ngôi Sao Đồng Nai #1
073 Đồng diễn Samba - Chacha TT TDTT Quận 1 #1
123 Đồng Diễn Cha Cha Bé Yêu Kindergarten Dancesport #1

Sự kiện 72: Family Dance - Hạng E1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:12:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
124 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Trương Thị Bích Hà Nhân Hà Dancesport #1
159 (M) Nguyễn Thị Thanh Ngọc - (F) Nguyễn Ngọc Linh Đan Grace Dance Academy #1
156 (M) Lê Thúy Lan - (F) Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1

Sự kiện 73: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
154 Nguyễn Hà My TT TDTT Quận 1 #1
022 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
027 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1
025 Trần Ngọc Bào Trân Grace Dance Academy #1

Sự kiện 74: Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin - Chung kết

7 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
015 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
064 Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai #1
051 Phạm Hà Trang Clb TT dance #1
148 Lê Nguyễn Gia Hân Ngôi Sao Đồng Nai #1
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1
063 Đào Anh Thư Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 75: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:30:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
100 Nguyễn Lê Thanh Vân Nhân Hà Dancesport #1
079 Trần Ngọc Huỳnh My Nhân Hà Dancesport #1
054 Nguyễn Vũ Bảo Vy Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 76: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:30:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
154 Nguyễn Hà My TT TDTT Quận 1 #1
020 Đỗ Như Chi Giao Grace Dance Academy #1
025 Trần Ngọc Bào Trân Grace Dance Academy #1

Sự kiện 77: Family Dance - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:42:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
124 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Trương Thị Bích Hà Nhân Hà Dancesport #1
157 (M) Lê Thúy Lan - (F) Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
158 (M) Phạm Minh Thu - (F) Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1

Sự kiện 78: Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:45:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
021 Nguyễn Ngọc Cát Tường Grace Dance Academy #1
020 Đỗ Như Chi Giao Grace Dance Academy #1
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 79: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:45:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
101 Nguyễn Khánh Vân Nhân Hà Dancesport #1
100 Nguyễn Lê Thanh Vân Nhân Hà Dancesport #1
078 Đinh Trần Tuyết Anh Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 80: Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:45:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
079 Trần Ngọc Huỳnh My Nhân Hà Dancesport #1
072 Lê Nguyễn Hải Bằng Nhân Hà Dancesport #1
075 Huỳnh Bảo Châu Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 81: Family Dance - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:57:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
124 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Trương Thị Bích Hà Nhân Hà Dancesport #1
158 (M) Phạm Minh Thu - (F) Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1

Sự kiện 82: Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:03:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
069 Bùi Khánh Vy TT TDTT Quận 1 #1
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
025 Trần Ngọc Bào Trân Grace Dance Academy #1

Sự kiện 83: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng F4 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:09:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
054 Nguyễn Vũ Bảo Vy Clb Hoàng Trang Dancesport #1
074 Nguyễn Hà Song Anh Nhân Hà Dancesport #1
149 Trần Bảo Tiên KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 84: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:09:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
154 Nguyễn Hà My TT TDTT Quận 1 #1
022 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
025 Trần Ngọc Bào Trân Grace Dance Academy #1

Sự kiện 85: Thiếu niên 1 - Hạng F4 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:09:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
069 Bùi Khánh Vy TT TDTT Quận 1 #1
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
038 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Clb Star Dance #1

Sự kiện 86: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:12:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
021 Nguyễn Ngọc Cát Tường Grace Dance Academy #1
024 Hoàng Trúc Phương Grace Dance Academy #1
154 Nguyễn Hà My TT TDTT Quận 1 #1

Sự kiện 87: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hang F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:15:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
154 Nguyễn Hà My TT TDTT Quận 1 #1
024 Hoàng Trúc Phương Grace Dance Academy #1
021 Nguyễn Ngọc Cát Tường Grace Dance Academy #1

Sự kiện 88: Thiếu niên 1 - Hạng F3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:18:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
038 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Clb Star Dance #1

Sự kiện 89: Thiếu nhi 1 - Hạng E3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:18:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
059 (M) Trần Linh Đan - (F) Trần Minh Đăng Ngôi Sao Đồng Nai #1
061 (M) Phan Khang - (F) Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1

Sự kiện 90: Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:18:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
026 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
023 Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1
030 Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1

Sự kiện 91: Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:21:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
141 (M) Nguyễn Tấn Năng - (F) Vũ Thị Nhường Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1
049 (M) Lê Vĩnh Thanh - (F) Nguyễn Ngọc Châu Clb Star Dance #1

Sự kiện 92: CLB LÊ VIỄN KỲ ĐỒNG Q3 - Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:21:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
146 (M) Hoàng Hà - (F) Tâm Thanh CLB LÊ VIỄN KỲ ĐỒNG Q3 #1
145 (M) Phạm Đức Phong - (F) Võ Thị Kim Thanh CLB LÊ VIỄN KỲ ĐỒNG Q3 #1
147 (M) Vũ Văn Hiếu - (F) Phạm Thị Dần CLB LÊ VIỄN KỲ ĐỒNG Q3 #1

Sự kiện 93: Thanh niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:21:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club #1
045 (M) Trần Xuân lộc - (F) Tăng thị Dung Clb KV đức Hùng dancesport #1
058 (M) Võ Văn Bình - (F) Trần Ngọc Hằng Clb Phan Quân #1

Sự kiện 94: Trung niên 3 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:21:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân #1
009 (M) Trần Văn Hải - (F) Phan Thị Hoa Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1

Sự kiện 95: Vô địch - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:24:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
036 (M) Nguyễn Văn Châu - (F) Trần Thị Ngọc Châu Clb Tài Phượng dancesport #1
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club #1
045 (M) Trần Xuân lộc - (F) Tăng thị Dung Clb KV đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 96: Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:27:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club #1
058 (M) Võ Văn Bình - (F) Trần Ngọc Hằng Clb Phan Quân #1
016 (M) Trương Hiền Thanh - (F) Ngô Thị Hồng Anh Clb Khang Vinh Dance #1

Sự kiện 97: Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:27:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
008 (M) Phạm Anh Dũng - (F) Nguyễn Thị Hiền Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân #1
045 (M) Trần Xuân lộc - (F) Tăng thị Dung Clb KV đức Hùng dancesport #1
017 (M) Mai Tấn Danh - (F) Nguyễn Thị Ngọc Xoan Clb Khang Vinh Dance #1

Sự kiện 98: Cao niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:30:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
141 (M) Nguyễn Tấn Năng - (F) Vũ Thị Nhường Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1
049 (M) Lê Vĩnh Thanh - (F) Nguyễn Ngọc Châu Clb Star Dance #1

Sự kiện 99: Vô địch - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:30:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club #1
019 (M) Nguyễn Hoàng Lốc - (F) Lê Thị Đào KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân #1
057 (M) Võ Văn Bình - (F) Lê Thị Trinh Clb Phan Quân #1

Sự kiện 100: Trung niên 2 - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:33:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
045 (M) Trần Xuân lộc - (F) Tăng thị Dung Clb KV đức Hùng dancesport #1
017 (M) Mai Tấn Danh - (F) Nguyễn Thị Ngọc Xoan Clb Khang Vinh Dance #1
049 (M) Lê Vĩnh Thanh - (F) Nguyễn Ngọc Châu Clb Star Dance #1

Sự kiện 101: Vô địch - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:36:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club #1
045 (M) Trần Xuân lộc - (F) Tăng thị Dung Clb KV đức Hùng dancesport #1
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân #1
058 (M) Võ Văn Bình - (F) Trần Ngọc Hằng Clb Phan Quân #1
019 (M) Nguyễn Hoàng Lốc - (F) Lê Thị Đào KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 102: CLB LÊ VIỄN KỲ ĐỒNG Q3 - Cao niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:39:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
055 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Lê Thị Trinh Clb Phan Quân #1
145 (M) Phạm Đức Phong - (F) Võ Thị Kim Thanh CLB LÊ VIỄN KỲ ĐỒNG Q3 #1
146 (M) Hoàng Hà - (F) Tâm Thanh CLB LÊ VIỄN KỲ ĐỒNG Q3 #1

Sự kiện 103: Trung niên 1 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club #1
005 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyển thị Phong CLB NGỌC TRÍ TTVH Q12 #1

Sự kiện 104: Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:45:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
008 (M) Phạm Anh Dũng - (F) Nguyễn Thị Hiền Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân #1
005 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyển thị Phong CLB NGỌC TRÍ TTVH Q12 #1

Sự kiện 105: Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
017 (M) Mai Tấn Danh - (F) Nguyễn Thị Ngọc Xoan Clb Khang Vinh Dance #1
045 (M) Trần Xuân lộc - (F) Tăng thị Dung Clb KV đức Hùng dancesport #1
005 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyển thị Phong CLB NGỌC TRÍ TTVH Q12 #1

Sự kiện 106: Trung niên 3 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:51:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân #1
009 (M) Trần Văn Hải - (F) Phan Thị Hoa Nhà Văn Hoá lao động quận Tân Bình #1

Sự kiện 107: Vô địch - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bepop - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:54:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club #1
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân #1
036 (M) Nguyễn Văn Châu - (F) Trần Thị Ngọc Châu Clb Tài Phượng dancesport #1
019 (M) Nguyễn Hoàng Lốc - (F) Lê Thị Đào KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1
057 (M) Võ Văn Bình - (F) Lê Thị Trinh Clb Phan Quân #1

Sự kiện 108: Vô địch - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:57:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 (M) Đinh Quốc Nam - (F) Nguyễn Thị Thanh Ngọc Clb N&N Dance Club #1
056 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Trương Thị Loan Clb Phan Quân #1

Sự kiện 109: Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng C Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba, Bepop, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:00:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
055 (M) Dương Ngọc Luân - (F) Lê Thị Trinh Clb Phan Quân #1
019 (M) Nguyễn Hoàng Lốc - (F) Lê Thị Đào KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 110: Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hang F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:09:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
100 Nguyễn Lê Thanh Vân Nhân Hà Dancesport #1
030 Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1
150 Nguyễn Minh Khuê KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 111: Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hang F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:09:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
053 Lương Mẫn Nghi Clb Hoàng Trang Dancesport #1
076 Đào Ngọc Tiền Nhân Hà Dancesport #1
151 Nguyễn Đào Bảo Anh KVTT Mai Hoa Sơn Tiên #1

Sự kiện 112: Thiếu nhi 1 - Hạng E1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:09:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
155 (M) Trần Đỗ Tân Khoa - (F) Nguyễn Phương Quỳnh Grace Dance Academy #1
068 (M) Lê Công Hữu - (F) Đào Anh Thư Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 113: Thiếu niên 1 - Hang F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:09:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
039 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa Clb Star Dance #1
038 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Clb Star Dance #1

Sự kiện 114: Thiếu niên 2 - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:12:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 Vũ Hoàng Yến Nhi UP Dance #1
041 Hồ Bảo Ngọc NaNa Dance Studio #1
082 Huỳnh Ngọc Trâm Anh Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 115: Thiếu niên 2 - Hạng FA Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:21:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 Vũ Hoàng Yến Nhi UP Dance #1
041 Hồ Bảo Ngọc NaNa Dance Studio #1
051 Phạm Hà Trang Clb TT dance #1

Sự kiện 116: Thiếu nhi 2 - Hạng A Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:21:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
060 (M) Lê Công Hữu - (F) Lê Nguyễn Gia Hân Ngôi Sao Đồng Nai #1
013 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 117: Thiếu nhi 1 - Hạng FA Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, VW, F, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 14:36:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1
063 Đào Anh Thư Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 118: Thiếu nhi 1 - Hạng A Standard - Chung kết

1 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, VW, F, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 14:36:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
060 (M) Lê Công Hữu - (F) Lê Nguyễn Gia Hân Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 119: Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Standard - Chung kết

1 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 14:51:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
066 (M) Phan Khang - (F) Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 120: Thiếu niên 1 - Hạng F1 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 14:51:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 Vũ Hoàng Yến Nhi UP Dance #1
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1

Sự kiện 121: Thiếu nhi 1 Toàn Năng - Hạng FAA Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J, W, T, F, Q - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:54:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1
063 Đào Anh Thư Ngôi Sao Đồng Nai #1
065 Vũ An An Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 122: Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:54:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 Vũ Hoàng Yến Nhi UP Dance #1
069 Bùi Khánh Vy TT TDTT Quận 1 #1
064 Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai #1
051 Phạm Hà Trang Clb TT dance #1

Sự kiện 123: Thiếu nhi 2 - Hạng FA Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, VW, F, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:09:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai #1
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 124: Thiếu nhi 2 - Hạng FB Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, F, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:24:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
062 Phan Ngọc Vân Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 125: Thiếu niên 1 - Hạng E1 Standard - Chung kết

1 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:24:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
066 (M) Phan Khang - (F) Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 126: Thiếu nhi 2 Toàn Năng - Hạng FAA Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J, W, T, F, Q - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:27:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Vũ Quỳnh An Ngôi Sao Đồng Nai #1
033 Nguyễn Minh Lam Ngọc Gia Lai Dancesport #1
063 Đào Anh Thư Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 127: Thiếu niên 2 - Hạng FB Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:27:00 30/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 Vũ Hoàng Yến Nhi UP Dance #1
041 Hồ Bảo Ngọc NaNa Dance Studio #1
051 Phạm Hà Trang Clb TT dance #1

Sự kiện 128: LineDance - Chachacha - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Boston, Tango, Salsa, Bachata - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
126 LineDance - Chachacha ĐỘI LINE DANCE 1- CLB HỒ XUÂN HƯƠNG Q3 #1
129 LineDance - Chachacha ĐỘI NGÔI SAO RIVERA - CLB LÊ VIỄN Q10 #1
137 LineDance - Chachacha CLB DƯỠNG SINH LỚP MẪU QUẬN 2 #1

Sự kiện 129: LineDance - Tango - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bepop, Boston, Tango, Paso, Walze - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:15:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
090 LineDance - Tango Đội Thanh Xuân - Clb Lê Viễn Quận 3 #1
127 LineDance - Tango ĐỘI LINE DANCE 1- CLB HỒ XUÂN HƯƠNG Q3 #1
134 LineDance - Tango CLB DS KHU PHỐ 6 - THỊ TRẤN HỐC MÔN #1

Sự kiện 130: Linedance 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba, Bepop, Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:30:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
133 Linedance - Boston ĐỘI LINE DANCE 2- CLB HỒ XUÂN HƯƠNG Q3 #1
125 LineDance - Rumba ĐỘI LINE DANCE 1- CLB HỒ XUÂN HƯƠNG Q3 #1
106 LineDance - Chacha CLB DƯỠNG SINH THIỆN TÂM QUẬN 4 #1

Sự kiện 131: Linedance - Disco 2 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba, Bepop, Boston, Disco - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:45:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
143 Vũ điệu DISCO - Nhóm 3 CLB VUI KHỎE TRẺ ĐẸP - QUẬN BÌNH TÂN #1
144 Vũ điệu DISCO - Nhóm 4 CLB VUI KHỎE TRẺ ĐẸP - QUẬN BÌNH TÂN #1

Sự kiện 132: LineDance 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Paso, Walze, Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:00:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
088 Linedance Bachata Đội Thanh Xuân - Clb Lê Viễn Quận 3 #1
097 LineDance - Bebop ĐỘI DƯỞNG SINH PHƯỜNG 7 #1
037 Linedance ChachaCha Đơn Clb KV đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 133: LineDance - Rumba - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba, Bepop, Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:15:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
093 LineDance - Rumba ĐỘI DƯỞNG SINH PHƯỜNG 7 #1
128 LineDance - Rumba ĐỘI NGÔI SAO RIVERA - CLB LÊ VIỄN Q10 #1
136 LineDance - Rumba CLB TD DS QUẬN PHÚ NHUẬN #1

Sự kiện 134: LineDance 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Bepop, Boston, Tango, Salsa - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:30:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
092 LineDance - Bebop Đội Thanh Xuân - Clb Lê Viễn Quận 3 #1
105 LineDance - Bachata CLB NHA KHOA TÂN HƯNG #1
042 Line dance đôi Chachacha Clb KV đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 135: TDTN - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata, Tango Argentine, TDTN - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:45:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
104 Linedance - TDTN CLB NHA KHOA TÂN HƯNG #1
135 NHỊP VUI THỂ DỤC SAMBA CLB TD DS GIÁO XỨ GÒ MÂY #1
138 TDTN CLB DƯỠNG SINH LỚP MẪU QUẬN 2 #1

Sự kiện 136: Showdance Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba, Tango, Walze - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:00:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
160 Showdance Tango CLB DƯỠNG SINH THIỆN TÂM QUẬN 4 #1
161 Showdance Rumba CLB DƯỠNG SINH THIỆN TÂM QUẬN 4 #1

Sự kiện 137: Linedance - Disco 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba, Bepop, Boston, Disco - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:09:00 31/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
139 Vũ điệu DISCO - Nhóm 1 CLB VUI KHỎE TRẺ ĐẸP - QUẬN BÌNH TÂN #1
140 Vũ điệu DISCO - Nhóm 2 CLB VUI KHỎE TRẺ ĐẸP - QUẬN BÌNH TÂN #1
130 Linedance - Jive ĐỘI NGÔI SAO RIVERA - CLB LÊ VIỄN Q10 #1